revestimiento fenólico
  • 13 de desembre de 2016
  • admin
  • 0

Una mostra d’això són les dues noves instal·lacions que la signatura acaba d’acabar

Mobelmol ha acabat dues instal·lacions a la província de Barcelona per a dues empreses de primer nivell, cadascuna en la seva especialitat: l’empresa d’alimentació Casa Tarradellas S.A. de Gurb; i la biotecnològica Productes Biològics S. a. de Olérdola.

Ambdues obres s’han realitzat per Dimanlab, S. A., empresa especialitzada en el projecte i instal·lació integral de tot tipus de laboratoris. Per a aquestes obres, Mobelmol ha fabricat i instal·lat tot el revestiment fenòlic de parets, portes de pas, taquilles, bancs i cabines sanitàries.

El revestiment s’ha realitzat a força de placa de resines fenòliques (H.P.L.) de 6 mm de gruix sobre llistons del mateix material, fixats mecànicament en la paret. La placa es fixa sobre llistons anivellats amb adhesiu de poliuretà mico component i cinta adhesiva a doble cara.

Les fulles de les portes compact de pas són de 40 mm d’espessor. Amb placa H.P.L. de 3 mm de gruix per cada cara i bastidor perimetral també de resines fenòliques de 40 x 40 mm. L’interior farcit d’escuma de poliestirè. Els premarcs es revesteixen amb batents i tapetes també de plaques de resines fenòliques el que confereix una extrema duresa i resistència al conjunt.

Les cabines del sistema i-525 a força de placa H.P.L. massissa de 12 mm d’espessor amb peus, frontisses, pom i tancament amb indicador lliure-ocupat i desbloquejo d’emergència en acer inoxidable. La barra superior estabilitzadora de 25×25 i els perfils en “O” d’unió entre panells i amb parets són d’alumini anoditzat plata mat.

Les taquilles instal·lades del model TF1 estan fabricades totalment amb plaques de resines fenòliques (H.P.L.) de 10 mm d’espessor amb posterior del mateix material perforat per a ventilació i de 3 mm d’espessor. Amb frontisses i caragols d’acer inoxidable aisi 304. Les taquilles de Mobelmol no incorporen perfileria d’alumini en els cants per baixar l’espessor dels costats. D’aquesta forma l’interior és molt més fàcil de netejar, ja que s’evita la formació de racons i l’acumulació de brutícia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *