equipamiento mobiliario

Tots aquells que han incorporat productes fenòlics als seus projectes entenen els seus beneficis, però per aquells que encara no ho han fet, a continuació expliquem el que tot arquitecte, dissenyador i propietari de edificis hauria de saber.

Com ja hem exposat en posts anteriors (https://www.mobelmol.com/ca/2019/04/25/panell-fenolic-per-que-son-els-mes-demandats/) el panel fenòlic és un dels més demandats ja que presenta molts avantatges davant altres materials.

Cicle de Vida

El cicle de vida dels panells fenòlics és molt superior al d’altres materials de construcció similars, essent típicament de més de 20 anys. Els panells fenòlics reforçats gaudeixen d’un baix o nul manteniment; els panells fenòlics fins/llisos no requereixen de cap atenció especial ni de productes químics forts per a la seva neteja, cosa que es tradueix també en un menor manteniment.

Sostenibilitat i durabilitat

Varis estudis realitzats a Estats units recolzen la durabilitat dels panells fenòlics. Analitzant projectes on s’inclouen panells fenòlics, els resultats avalen que la tassa de fracàs és molt menor respecte altres projectes realitzats amb altres materials de construcció similars, no arribant ni a l’1%. Els panells fenòlics, per tan, no es deformen ni es deslaminen perquè són resistents a l’aigua, als impactes, a les esgarrapades

Dins d’aquests mateixos estudis, també s’ha comparat el panell fenòlic respecte altres materials: el metall, el plàstic, el laminat, les fustes dures i l’acer inoxidable. El panell fenòlic ha superat a quasi tots els materials realitzant i analitzant probes relacionades amb l’impacte, ratlladures, la resistència a l’aigua i la propagació al fum i flames.

Beneficis respecte la salut

Els panells fenòlics no són porosos ni microbians, el que impedeix el creixement de bactèries, fongs i floridures, els quals poden produir problemes respecte la mala qualitat de l’aire com en la propagació de microbis. Aquests factors poden arribar a causar malalties perilloses a les persones que conviuen amb ells, per això, és important tenir-los en compte a l’hora de pensar en construir per exemple taquilles de vestidors, cabines de bany o mampares d’oficina, llocs on sol haver diàriament moltes persones exposades al seu voltant.

Mites i conceptes erronis

Existeixen molts mites sobre els panells fenòlics i es que és important saber que no tots els fabricants de productes fenòlics realitzen els processos adients. En el moment que s’està considerant incloure productes fenòlics en un projecte, és essencial assegurar-se de que el fabricant segueixi les estrictes pautes i recomanacions específiques d’emmagatzematge, mecanitzat i mètodes de fixació per a garantir que els panells fenòlics conservaran el seu aspecte i funcionalitat durant tot el seu cicle vital.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *