fenolic vs melamina

La discussió que oposa el fenòlic vs melamina és molt comú a l’hora de decidir sobre si comprar un o un altre tipus de taquilla. Doncs bé, nosaltres et diem, com a empresa professional, que l’única manera de decidir correctament sobre una o una altra és comptant amb la informació suficient sobre cadascuna d’elles per separat, així com sobre les seves diferències en conjunt.

Per aquest mateix motiu, al llarg de aquest article tractarem de donar-te resposta als punts més rellevants al respecte.

Què és una taquilla de fenòlic?

Les taquilles estan fabricades fent ús de placa de resines o H.P.L, inicials en anglès de laminat d’alta pressió. En realitat s’elabora partint de fibres de cel·lulosa impregnades en resines fenòliques per a l’interior i fibres de cel·lulosa impregnades en resines melamíniques per a les superfícies decoratives. Tot això premsat a alta temperatura i alta pressió formen una placa autoportant d’extraordinari duresa, resistència al ratllat i a les humitats (a les que se les sol anomenar guixetes fenòliques).

En gran part dels casos, el fenol és una resina que s’obté de l’hulla i de derivats de petroli. En tot cas, la seva característica principal és el fet de ser absolutament impermeables.

Això fa que les taquilles de fenòlic estiguin especialment indicades per als llocs amb humitat molt elevada o on es requereixi gran resistència als impactes i quan es vulgui una extraordinària durabilitat, ja que no es permet, com diem, el pas de l’aigua o de la humitat. De la mateixa manera, posseeixen propietats ignífugues i antibacterianes. A més, al no incorporar perfilaria d’alumini a les cantonades, la neteja és molt fàcil.

Què és una taquilla de melamina?

A diferència de l’anterior cas, la melamina és un material molt més econòmic que el fenòlic, encara que també és una resina d’origen bàsicament orgànic. En realitat es tracta d’un tauler la base del qual és un tauler de partícules de fusta premsat per ambdues cares amb un paper melamínic. En tot cas, la principal característica d’aquestes guixetes de melamina és la seva resistència als paràsits i a les altes temperatures, si bé és cert que no presenten tanta resistència com les anteriors davant l’acció de la humitat.

En tot cas, el seu manteniment és extraordinàriament senzill, ja que no requereix productes específics per a la seva neteja, sinó que qualsevol producte genèric serveix.

Quines són les principals diferències?

Encara que la veritat és que tots dos tipus de taquilles comparteixen moltes característiques (són lleugeres i resistents, són resines naturals, poden ser tractades per adaptar-se a diferents àmbits, resisteixen completament davant els possibles atacs de paràsits …) la veritat és que cal assenyalar també alguna que altra diferència:

  • La taquilla de fenòlic és molt més indicada per als entorns humits (com les piscines o les dutxes) que les de melamina, que són pròpies d’entorns secs com les oficines.
  • Les taquilles de melamina són una mica més barates que les taquilles de fenòlic, però també tenen algun avantatge menys.
  • El fort de les taquilles de melamina és la seva resistència als paràsits que puguin degradar-la, mentre que les de fenòlic són especialment antibacterianes.

En conclusió, l’oposició del fenòlic vs melamina té sentit, però la seva resposta depèn en cada cas de les necessitats que es tinguin, ja que d’això dependrà la decisió que hauràs de prendre per obtenir els resultats més satisfactoris. Si tens alguna inquietud contacta amb nosaltres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *