puertas cortafuegos homologadas

Les portes tallafocs homologades són uns elements indispensables en els diferents tipus d’ edificacions que incrementen la seguretat i el control de danys davant d’ un incendi. Així, eviten la seva propagació i redueixen l’expansió dels gasos que genera. A més, han de comptar amb una certificació europea, a través del marcatge CE. És una de les obligacions que recull la norma UNE EL 16034.

Classificació de resistència al foc per als elements de construcció

La norma UNE EN 13501-2 recull tres tipologies que et mostrem a continuació:

  1. E o integritat: Representa la capacitat per contenir el foc, gasos i fums i evitar la seva propagació per zones contigües.
  2. EI o integritat i aïllament tèrmic: Inclou la capacitat E i, a més, evita l’ ascens de la temperatura. Generalment, això inclou un sistema d’ irrigació d’ aigua per polvorització.
  3. EW o integritat i radiació tèrmica reduïda: A més de la integritat, aïlla de forma limitada la calor, però sense el sistema de polvorització d’ aigua. Es basa en la tecnologia tèxtil.

Tipus de portes tallafocs o EI2 t-C5

La norma UNE EL 16034 les anomena EI2 t-C5. T’esmentem què vol dir cada lletra:

  • E: Com hem vist, es refereix a la integritat. És la capacitat de resistir el foc en una de les cares sense propagar-se a l’altra.
  • I: Es refereix a l’aïllament tèrmic i se’ n distingeixen dos tipus. El que regeix a les portes tallafocs és l’I2 i té caràcter tècnic. Vol dir que el seu full és capaç de suportar una temperatura màxima de 180 ºC mesurats a 10 cm. I el marc, és capaç de suportar 360 ºC.
  • t: És la meitat del temps de resistència al foc a la paret en què es produeix. Així, si una porta tallafocs t’especifica que és EI2 30, vol dir que el block de resistència homologat és de 30 minuts.
  • C5: Es refereix a la durabilitat de l’autotancat que ha de ser de 200 000 cicles.

Dit això, el que variarà en els diferents tipus de portes tallafocs és t. A Mobemol, per exemple, comercialitzem portes EI2 30, EI2 45 i EI2 60.

Portes tallafocs en la normativa d’Espanya

És el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, la base de la regulació de les portes tallafocs en la normativa a Espanya per a la seguretat davant incendis. En el seu article 11, estableix les exigències que s’ han de contemplar al respecte. Així, tota edificació ha d’incloure instal·lacions que evitin la propagació d’incendis i de les seves conseqüències.

Com pots veure, les portes tallafocs homologades no són opcionals sinó obligades en els nous edificis. Són instal·lacions que et protegeixen davant d’aquest tipus d’accidents i vetllen per la teva seguretat. Si ets responsable d’una empresa o comunitat i encara no compta amb elles, demana’ns pressupost.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *