Aplicacions:

  • Guixetes de vestidors
  • Cabines sanitàries per a lavabos, dutxes o canvi de roba
  • Bancs i penjadors
  • Revestiment sobre mur d’obra de qualsevol tipus o Pladur
  • Revestiment exterior
  • Sandvitx autoportant per a sales blanques resistent al foc
  • Portes de pas amb marc extensible d’alumini, acer inoxidable o de resines fenòliques.
  • Sobres per laboratoris
  • Taulell de lavabos o qualsevol aplicació que requereixi un material de gran resistència als impactes i l’ humitat.