Mobelmol, com a empresa líder en fabricació i instal·lació de solucions per a equipament i mobiliari que requereixen higiene i durabilitat, qualitat i robustesa, disposa d’una extensa oferta en construcció i instal·lació de mobiliari i tancaments per crear una sala blanca, apta per als entorns d’esterilització que necessiten.

L’equipament de Sales Blanques comprèn des de Fabricació i Disseny de Mampares Divisòries fins a Portes totalment integrades.

Què és una Sala Blanca

Centrant-nos en construcció i decoració, sent el sector especialista de Mobelmol, una sala blanca, també és coneguda com a sala neta i com el seu nom indica es tracta d’una estança especialment dissenyada per obtenir baixos nivells de contaminació, d’aquí la necessitat de fabricar i instal·lar amb màximes garanties. Les condicions en aquestes sales blanques, com hem assenyalat, s’han de poder controlar de manera molt estricta.

Tipus de Sales Blanques

El disseny i la construcció de Sales Blanques s’ha de considerar basant-nos en el seu ús posterior, ja que abasta diferents sectors que necessiten aquestes condicions de control i estanquitat.

Aquest tipus d’estances netes, que poden ser úniques o múltiples, poden tenir característiques diferents que varien amb els nivells de qualitat de l’aire, pressió, temperatura i més variables climàtiques. També la humitat relativa, nivells sonors, nivells lluminosos i més paràmetres que, segons l’activitat a realitzar, es mantindran dins uns límits.

Sectors que més usen Sales Blanques

Com indica la descripció de la Sala Blanca, els usos principals de Sales Blanques seran per a Ambients Controlats, sobretot en processos d’elaboració de productes i recerca:

– Sector Alimentari

– Sector Farmacèutic

– Sector Químic i Biològic

– Sector Sanitari

– Sector Tecnològic

– Laboratoris de recerca

Comptem amb experts en el disseny i la construcció d’acord amb les prestacions necessitades per la Sala Blanca. Contacti’ns aquí i us informem.

Troba l’equipació i el mobiliari de Sala Blanca que s’adapta millor al teu projecte a continuació: