Mobelmol, com a empresa líder en fabricació i instal·lació de solucions per a equipament i mobiliari que requereixen higiene i durabilitat, qualitat i robustesa, disposa d’una extensa oferta en tipus de Revestiment per a mobiliari i paret, que presenta tot seguit.

Trobem diferents tipus de Revestiments dissenyats que s’ajusten a cada necessitat del client, ja sigui per material o per acabat. A més, a causa de la flexibilitat que dóna fabricar i instal·lar el mobiliari des d’una mateixa empresa, podem ajustar-nos totalment al client i situació.

Què és el Revestiment

Centrant-nos en construcció i decoració, que és el sector de treball de Mobelmol, entenem el Revestiment com una capa de material, amb unes especificacions concretes segons la seva funcionalitat, utilitzat per a protecció i acabat de parets o sostres. A més, l’empresa també ofereix una extensa gamma de mobiliari i equipament que compta amb l’acabat de revestiment, atorgant-los una sèrie de característiques importants.

Usos del Revestiment

Atesa l’extensa experiència de la companyia, Mobelmol consta de treballs en diverses obres relacionades amb l’equipament de revestiment.

  • Reforçar façanes exteriors, aportant acabats específics i la qualitat necessària per suportar agressions ambientals
  • Revestir parets interiors donant un altre acabat i ambient
  • Treballar àrees que han estat danyades per ús o altres causes
  • Aportar unes característiques noves que s’adeqüin a nous usos de les estades
  • Disseny totalment personalitzat mitjançant impressió digital amb qualsevol tipus d’imatge d’una qualitat predeterminada.
  • Revestiment interior integrant totalment portes o mobiliari.

Com observem, a causa de les seves possibles funcions, el revestiment aplicat ha de tenir propietats de robustesa i qualitat, ja que suporten des d’ambients exigents a un ús i desgast continuat, tant visible com funcional. Per aquest motiu, en controlar des de Mobelmol tot el procés de fabricació i instal·lació, s’ofereixen diferents opcions que s’adapten a les necessitats del client i a cada ubicació amb un èxit total.

Tipus de Revestiment a Mobelmol

Trobem diferents tipus de materials depenent de la seva funcionalitat. Assenyalem a continuació una selecció de revestiments més demandats a Mobelmol:

Revestiment compacte fenòlic

Elaborat amb placa massissa de resines fenòliques tipus Trespa. Podem triar color. Acabat de qualitat gràcies a la fixació d’adhesiu de poliuretà sobre rastrells del mateix material fixats mecànicament. El tipus de fixació és comú per a tots els materials de revestiment.

Xapa natural

Revestiment interior fabricat a base de rexapat de fusta natural. Aquesta opció ve fixada sobre llistons de pi. Acabat de qualitat envernissat.

Revestiment exterior

Per un acabat exterior determinatjuntament amb material robust, a base de placa massissa de resines fenòliques tipus Trespa. Podem triar color. Escollirem entre fixació vista o oculta. En aquest tipus de revestiment habitualment els llistons són metàl·lics.

Revestiment melamina

Revestiment interior dissenyat amb tauler melamínic. Podem triar color. Fixat sobre llistons del mateix material.

Revestiment d’impressió digital

Revestiment personalitzat amb impressió digital. Compost per base de placa massissa de resines fenòliques, es pot elaborar amb qualsevol tipus d’imatge facilitada en suport digital.

Revestiment material sòlid superfície

Revestiment format per material de superfície sòlida i compacta. La seva composició consta de dos terços de minerals naturals i un terç de polímers de gran qualitat. Està dissenyat per aportar una gran solidesa, alhora que acabat d’uniformitat i bellesa.

Comptem amb lopció de personalitzar el tipus de revestiment requerit. Contacti’ns aquí i us informem.