Revestimiento De Chapa

Revestiment interior a base de rexapat de fusta natural de 16mm de gruix, fixat sobre llistons de pi. Envernissat.