Revestimiento Melamina

Revestiment interior a base de tauler melamínic de 16mm de gruix, color a escollir. Fixat sobre llistons del mateix material.