Mampares divisòries

Panell sandvitx de 38 o 56mm de gruix, format per nucli d’escuma aïllant de poliestirè EPS premsat per ambdues cares amb placa de resines fenòliques de 3mm de gruix, color a escollir.

Contacta per més informació
Categoria: