Porta marc inoxidable

  • Marc inox AISI 304 i AISI 316.
  • Fulla construïda a base de sandvitx format per placa de resines fenòliques tipus Trespa (HPL) de 3mm. per cada cara.
  • Bastidor perimetral de resines massís perfilat i aïllant de poliestirè a l’interior.
  • Tres frontisses inox.
  • Pany inox. de cop i clau o cop i condemna.
  • Maneta inox.
Contacta para más información
Categoria: