Portes integrades

Mòdul porta de 1 o 2 fullaes de 56mm de gruix integrada en mampara divisòria, amb tarja superior i muntants laterals, format per nucli d’escuma aïllant de poliestirè EPS premsat per ambdues cares amb placa de resines fenòliques de 3mm de gruix, bastidor perimetral de resines massís perfilat. Color a escollir. Opcional altres gruixos. Qualsevol tipus de pany i manetes.

Contacta per més informació
Categoria: