Porta marc acer prelacat

La porta amb marc d’acer prelacat és un dels tipus de portes d’alta qualitat que instal·la Mobelmol. Presenta diversos avantatges com la seva resistència i adaptabilitat.

On instal·lar les portes amb el marc d’acer prelacat

Aquest tipus de Portes Compact s’instal·len habitualment a les portes de les cuines en establiments d’hostaleria, lavabos, entrades a oficines, escoles, hospitals, universitats… Els clients de Mobelmol la solen triar per algunes dels avantatges que proporciona el seu material i acabat.

Avantatges de l’acer prelacat

L’acer prelacat per als marcs de les portes és una solució sostenible. L’acer prelacat proporciona un bon aïllament tèrmic i acústic. A més, ofereix una gran resistència al foc, per la qual cosa ajuda a evitar la propagació d’incendis en qualsevol instal·lació. Recomanem les Portes Tallafocs en cas d’aquest requeriment particular.

Un altre avantatge és la seva durabilitat, perquè aquest material és altament resistent a la corrosió. L’acer prelacat és molt emprat en la nova tendència dels edificis passius. El material té una gran facilitat d’adaptació a qualsevol envà o tipus de porta. A més, la instal·lació d’un marc d’acer és molt senzilla, especialment si la realitzen experts.

Les nostres portes amb marc d’acer prelacat

Mobelmol ha realitzat instal·lacions de la porta amb marc d’acer prelacat en nombroses empreses i institucions. Gràcies a l’experiència aconseguida després d’anys en el sector, s’afirma que el marc d’acer prelacat s’adapta a qualsevol paret, sense importar el gruix d’aquesta. Per a casos singulars contacti amb Mobelmol.
El bastidor perimetral de la fulla és de massís perfilat i està fet de resines; en el seu interior, porta un aïllant de poliestirè que millora l’eficiència tèrmica i esmorteeix els sorolls. La funció aïllant és realment interessant per a evitar els canvis bruscos de temperatura. Gràcies a aquesta porta, es reduirà el seu consum en sistemes de climatització. Representa una opció sostenible i que millora la qualitat de vida.

La importància d’emprar material inoxidable

Les portes amb marc d’acer prelacat són una inversió pensada per a durar. Moblemol s’encarrega d’utilitzar acer galvanitzat amb emprimació anticorrosiva per als elements més propensos a la corrosió. Les frontisses, la maneta i el pany són d’acer inoxidable resistent a la corrosió perquè aguantin enfront de les humitats sense que calgui reemplaçar-les. Es poden instal·lar diversos tipus de panys per a la nostra porta amb marc d’acer: de cop i clau o de cop i condemna.

Panys

Pany de cop i clau: El seu mecanisme incorpora un cilindre amb clau que bloqueja la porta en girar-la. La porta no podrà obrir-se sense la clau.

Pany de cop i condemna. El pestell tanca des de l’interior i incorpora un mecanisme de desbloqueig per a l’obertura d’emergència des de l’exterior.

Si necessites que instal·lem una porta amb marc d’acer prelacat en la teva empresa o realitzar un projecte amb aquesta mena d’equipament, contacta’ns. Tenim molta experiència en aquesta mena d’obres.

Contacta per més informació