Taulell plà

Taulell plà massís de resines fenòliques tipus Trespa de 13 o 26mm de gruix amb motllura, cantells polits i bisellats, color a escollir, amb faldó davanter de 140mm i coronament posterior de 50mm. Amb orificis per a lavabos i aixetes. (Opció acabat “LABORATORI” resistent als àcids). Diferents tipus de suport.

Contacta per més informació
Categoria: