Mobelmol, com a empresa líder en fabricació i instal·lació de solucions per a equipament i mobiliari que requereixen higiene i durabilitat, qualitat i robustesa disposa d’una extensa oferta a Portes Compact per a tot tipus d’instal·lacions.

A continuació, presentem les opcions de Portes Compact que fabrica i instal·la Mobelmol, les quals poden ser: Full Compact, Porta Marc d’Alumini, Porta Marc Inoxidable, Porta Marc d’Acer Prelacat, Porta de Marc Revestit, Portes Tallafocs i Portes Acústiques, dissenyades en funció de les necessitats dels clients.
Disseny, fabricació i muntatge de Portes Compact
Gràcies a la seva funció dins de l’equipament i el mobiliari habitual, les Portes Compact han de tenir certes característiques de robustesa i qualitat, ja que suporten des d’ambients exigents a un ús continuat que pot provocar desgast, tant visible com funcional en aquesta. Per això, en controlar des de Mobelmol tot el procés de fabricació i instal·lació, s’ofereixen diferents opcions que s’adapten a les necessitats del client ia cada ubicació amb èxit.
Portes fabricades i instal·lades amb diferents acabats
Full Compact
Aquest tipus de portes estan construïdes amb base de sandvitx amb interior farcit de poliestirè o llana de roca i bastidor perimetral també de resines fenòliques, donant una solució que s’adapta a múltiples entorns, ja que entre altres característiques es pot fabricar en diversos gruixos, amb diferents frontisses segons ubicació, ia més se li pot afegir qualsevol maneta o pany. Gran varietat de colors llisos i fantasia, colors fustes, pedres, granits. I diferents textures per als acabats.
Porta marc alumini
Com indica el nom, la principal característica d’aquesta porta és l’acabat amb marc extensible d’alumini lacat o anoditzat, element que afegeix estil i qualitat al conjunt. La fulla està fabricada a base de sandvitx format per placa de resines fenòliques tipus Trespa, amb accessoris inox, entre altres característiques.
Porta marc inoxidable
En aquest tipus de Porta Compact, trobem un acabat amb marc inox Aisi 304 i Aisi 316. El full consta de les mateixes característiques del tipus Full Compact.
Porta marc acer prelacat
Per a un acabat compacte, d’alta resistència i que a més a més s’adapti a l’ambient, aquesta porta consta de marc de ferro prelacat, ideal per a qualsevol gruix de paret. La fulla està construïda a base de sandvitx format per placa de resines fenòliques tipus Trespa i accessoris inox. El marc també subministrar lacat Ral ja acabat.
Porta marc revestit
Per a algunes ubicacions, la millor opció és comptar amb una porta de qualitat compact juntament amb el marc de tac revestit, a HPL. Aquest revestiment aporta un acabat que s’integra a l’ambient, resultant un acabat molt net i professional. La fulla està fabricada a base de sandvitx format per placa de resines fenòliques tipus Trespa, amb accessoris inox, entre altres característiques.
Portes tallafocs
Per a algunes situacions, necessitem la seguretat que aporten les Portes tallafocs, amb l’opció d’escollir marcs de fusta o metàl·lics, i acabats de la fulla a Lacados, xapa de fusta natural envernissada, o HPL. Característica d’aquestes robustes portes és que es poden complementar amb pany antipànic, tancaportes, vidres tallafocs, adaptant-los a cada pla. Ei-30, Ei-60 o Ei-90.
Portes acústiques
Quan necessitem aïllament acústic, comptem amb aquest tipus de Portes Compact, dissenyades i fabricades a aquest efecte. Podem triar entre dissenys amb marcs de fusta o metàl·lics, i estan homologades segons la norma EN 1634-1.
Troba el tipus de Porta Compact que s’adapta millor al teu projecte: