Revestiment exterior

A base de placa massissa de resines fenòliques tipus Trespa de 10 mm. de gruix, color a escollir. Fixació vista (mecànicament sobre llistons metàl•lics o de fusta tractada) o fixació oculta (sobre llistons d’alumini).

Contacta per més informació
Categoria: