Fulla compact

  • Construïdes a base de sandvitx format per placa de resines fenòliques tipus Trespa (HPL) de 3mm. per cada cara. Espessor estàndard 38mm. Pot fabricar-se en altres gruixos.
  • Bastidor perimetral de resines massís perfilat i aïllant de poliestirè a l’interior.
  • Frontisses inox, invisibles, pivotants, …
  • Qualsevol tipus de maneta o pany.
Contacta per més informació
Categoria: