mobiliario cap

Els treballs d’equipament s’han realitzat en dues fases, entre l’any 2021 i 2023, per a l’empresa constructora Garcia Riera de Vila-seca.

Al contrari del que sol ser habitual, aquesta vegada no s’ha utilitzat H.P.L. El projecte s’ha executat amb plaques de policarbonat d’1,7mm de gruix combinant color beix, blau i blanc. S’han utilitzat 600m2 per al revestiment a més de 70 portes per ambdues cares.

El revestiment s’ aplica directament amb l’ adhesiu adequat sobre la paret de pladur, que ha de tenir bona planimetria, sense llistons. Té un comportament al foc de Bs1 d0 i té el mateix color en tot el seu gruix.

trabajos de mobiliario

Les portes s’han fabricat amb el mateix sistema que les portes compact que tan bon resultat han donat durant els més de 30 anys que es porten fabricant, és a dir, bastidor perimetral de resina fenòliques de 40×40 amb farciment interior d’escuma de poliestirè, però substituint l’H.P.L. de 3mm de gruix per policarbonat d’1,7mm. Aquestes portes s’han col·locat amb dos tipus de marcs d’alumini anoditzat plata, un extensible per a gruix d’envà entre 120 i 180mm i un altre enrasat perquè la cara exterior de la fulla quedi en el mateix pla que el revestiment de la paret. També hem fabricat i instal·lat dues portes amb plom al seu interior per a l’àrea de RX.

puertas de hospital

En disposar de maquinària especialitzada, a Mobelmol també hem fabricat diversos armaris per a instal·lacions, així com tots els emmarcats interiors de les finestres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *