Descripció

Tauler de fibres de fusta, recobert per ambdues cares amb paper decoratiu impregnat amb resines melamíniques. El gruix en funció de l’ambient i de les necessitats de l’espai on seran utilitzats.

No confondre amb el laminat d’alta pressió (HPL).

Característiques

El seu suport ofereix un bon comportament en aplicacions d’interior que requereixen una exposició en condicions d’humitat elevada i resistent a l’impacta.

Aplicacions
  • Guixetes de vestidors
  • Bancs
  • Cabines sanitàries suspeses (sense contacte amb el terra)
  • Portes de pas
  • Revestimients de parets
  • Mobiliari a laboratoris, hotels, oficines…