MOBILIARIO ESPECIAL
Descripció

Placa de resines fenòliques termoendurides de 3mm. de gruix, color a escollir. (HPL) tipus Trespa és una placa composta per un nucli de fibra de cel•lulosa impregnada en resines fenòliques amb la superfície exterior (decorativa) també impregnada i premsada a alta temperatura (150 º) i alta pressió (90kg/cm2) High Pressure Laminates (HPL ). Només treballem amb plaques que compleixen la norma EN 438-1.

Està disponible en diversos gruixos, colors i acabats.

MOBILIARIO ESPECIAL
Característiques
 • Material compacte, no porós, extremadament higiènic fàcil de netejar, el laminat d’impressió
 • HPL és resistent al desenvolupament dels virus i bacteris.
 • Bon comportament al foc, fum i gasos nocius
 • Alta resistència a l’aigua i el vapor
 • Alta resistència a productes químics i dissolvents orgànics
 • Autoportant
equipamiento mobiliario
Aplicacions
 • Guixetes de vestidors
 • Cabines sanitàries per a lavabos, dutxes o canvi de roba.
 • Bancs i penjadors.
 • Revestiment sobre mur d’obra de qualsevol tipus o Pladur.
 • Revestiment exterior
 • Portes de pas amb marc extensible d’alumini, acer inoxidable o de resines fenòliques.
 • Sobres per laboratoris.
 • Taulell de lavabos o qualsevol aplicació que requereixi un material de gran resistència als impactes i l’ humitat, apropiat per contacte amb aliments.
 • Mobiliari a gimnasos, piscines, complexos turístics, centres esportius, escoles, guarderies, laboratoris, hospitals, hotels, oficines …

Certificat de qualitat

Placa de resines fenòliques termoendurides de 13 mm. de gruix (H.P.L.). Compleix norma EN 438 i CERTIFICAT ISO 9002 per a la Fabricació de laminats d’alta pressió.

La placa de resines fenòliques tipus Trespa és una placa composta per un nucli de fibra de cel•lulosa impregnada en resines fenòliques amb la superfície exterior (decorativa) també impregnada i premsada a alta temperatura (150 º) i alta pressió (90 kg / cm ²) High Pressure Laminates.

Propietats técniques

Tipo de prueba Norma Unidad de medida Resultados
Densidad DIN 53479 Kg/m³ 1430
Comportamiento con el agua 24h a 20ºC     ninguna alteración
Resistencia al agua caliente ISO 4586 % <8
Conductibilidad térmica DIN 52617 w/mªC 0,25
Módulo elasticidad a flexion (E) DIN 43457 N/mm² 8000
Resistencia a la abrasión ISO 4586 N. vueltas >400
Resistencia a las manchas ISO 4586   ningun ataque
Resistencia al cigarrillo ISO 4586   ninguna alteración
Resistencia a la luz ISO 4586 azul escala lana >6
Resistencia a las termitas     ningun ataque
Resistencia a la tracción ISO 527 N/mm² L>100
T>70
Resistencia a la comprensión  DIN 53454 N/mm² >200
Dureza Rockwell ASTM D-696 ºC-1 2 x 10^-5
Tolerancias de espesor  EN 438-2.4 mm 2.0<t<2.5 ≠0.18
    mm 2.5<t<3.0 ≠0.20
    mm 3.0<t<4.0 ≠0.25
    mm 4.0<t<5.0 ≠0.30
    % 5.0<t        ≠5%
Comportamiento al fuego (Standar) EN 13501-1   C-s1,d0
Comportamiento al fuego bajo pedido EN 13501-2   B-s1,d1

EUROCLASSES, seguretat davant del foc:

Criteris d’avaluació:

Aquesta nova classificació ve determinada per assaigs consistents a sotmetre els productes a les diverses fases d’un incendi i avaluar-ne el comportament.

Sandwich

RESISTÉNCIA AL FOC

De A: materiales inertes al fuego, a F: materiales muy combustibles.

revestimiento interior

PRODUCCIÓ DE FUMS
(on s = smoke = fum)

De s1: producción baja de humos, a s3: producción elevada de humos.

revestimiento interior

CAÍGUDA DE GOTES INFLAMABLES
(on d= droplet = gota)

De d0: no se produce caída de gotas, a d2: numerosa caída de gotas.

Certificat d’Higiene

Certifiquem que el sistema de cabines sanitàries a base de placa de resines fenòliques termo endurides de 13mm. de gruix o laminat decoratiu d’alta pressió (HPL), compleix amb les següents característiques d’higiene i seguretat.

 • Antiestàtic.
 • Imputrefacte, no afegeix fongs, floridures ni espores.
 • Resistent a l’ humitat i al vapor d’aigua.
 • No és tòxic: no conté amiant ni clor i s’ajusta àmpliament a les normatives europees sobre l’emissió de aldehid fòrmic lliure.

Instruccions neteja de laminats alta pressió (HPL)

compacto hpl

Colors fenòlic (HPL)

BEIGE

compacto hpl

RAL SIMILAR 1015

GROC

compacto hpl

RAL SIMILAR 1015

GRIS CLAR

compacto hpl

RAL SIMILAR 7035

BLAU CLAR

compacto hpl

RAL SIMILAR 5024

BLAU FOSC

compacto hpl

RAL SIMILAR 5010

BLANC

compacto hpl

RAL SIMILAR 9016

VERMELL

compacto hpl

RAL SIMILAR 3001

GRIS ANTRACITA

compacto hpl

RAL SIMILAR 7024